Diensten

Onderwijs & Opvoeding

De pijlers van alle diensten en projecten van Stichting alFitrah zijn onderwijs en opvoeding. Hierop is het bestaan van Stichting alFitrah gebouwd, en hierop zijn al haar projecten gefundeerd. Elke moslim behoeft op een Islamitische wijze opgevoed en onderwezen te worden, opdat hij zal slagen in het wereldse en het hiernamaalse leven.

Projecten

Het Instituut voor Opvoeding & Educatie biedt op zeer uiteenlopende gebieden Islamitische kennis aan op verschillende niveaus.
Dar al-Hudaa is een Islamitisch opleidingsinstituut voor kinderen dat in september 2012 in het leven is geroepen.
Islamitische particuliere school voor basisonderwijs te Utrecht.

Hulpverlening

De problemen in de ummah nemen helaas toe, terwijl de reguliere hulpverlening tekortschiet in de aanpak hiervan, en niet afgestemd is op de specifieke zorgbehoeften van de moslims in Nederland. Daarmee is de dringende behoefte onstaan voor betrouwbare en specialistische Islamitische hulpverlening die voorziet in de behoeften, en wel in staat is middels de wil van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa de problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.

 

De Islaam is immers de enige godsdienst die de oplossingen biedt voor alle problemen in het leven. De maatschappelijke hulp- en dienstverlening van alFitrah worden gekenmerkt door professionaliteit, vertrouwelijkheid, opvoeding en re-integratie.

Projecten

Stichting Al-Istiqaamah is de eerste islamitische hulpverleningsinstantie die brede hulpverlening biedt aan meiden en vrouwen.
Stichting Bayt al-Khayr is een organisatie die maatschappelijke en juridische dienstverlening aanbied.
Beschrijving van de bemiddelingsbureau...

Kennis

De pijlers van alle diensten en projecten van Stichting alFitrah zijn onderwijs en opvoeding. Hierop is het bestaan van Stichting alFitrah gebouwd, en hierop zijn al haar projecten gefundeerd. Elke moslim behoeft op een Islamitische wijze opgevoed en onderwezen te worden, opdat hij zal slagen in het wereldse en het hiernamaalse leven.

Projecten

De website Islaamkennis.nl is de hoofd-kennissite van alFitrah.
Live verslaglegging van verschillende da3wah-evenementen en lessen.

Dawah

AlFitrah is opgericht om middels het verrichten van da3wah om de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, de tevredenheid te behalen. Dit betekent dat alle activiteiten, projecten en diensten van alFitrah in het teken staan van de da3wah omwille van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, die de Stichting verricht volgens de manhadj van onze geliefde Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, en op de wijze van de sahaabah.

 

In al haar da3wah-activiteiten laat de Stichting zich sturen door prominente geleerden in binnen- en buitenland. AlFitrah wendt hierbij passende en innovatieve middelen aan, die passend en doeltreffend zijn voor de huidige tijd en doelgroepen. Afgezien van alle diensten die da3wah bevatten, biedt de Stichting ook een aantal specifieke da3wah-diensten aan.

Projecten

Middels het project Hidayah worden kenniskaarten en posters gerealiseerd die Islamitische vermaningen en adviezen bevatten.
Beschrijving Straatdawah hier...

Onderzoek

Stichting alFitrah verricht wetenschappelijk onderzoek en streeft hiermee naar het bieden van steun aan de ummah in Nederland. De onderzoeken zijn van belang voor de geleerden bijvoorbeeld voor het vellen van hun oordelen, als ook voor bepaalde ontwikkelingen of zaken dien zich afspelen in de (Islamitische) gemeenschap.

Tevens verricht de Stichting ook zelfstandig onderzoek naar Islamitische onderwerpen, of op verzoek van andere instanties of instellingen.

Gezondheid

Meer over de dienst Gezondheid volgt in-shaa-'Allaah.

Dawahagenda