Hidaayah!
Diensten

 • Het bereiken van het welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa
 • Het oproepen tot de zuivere Islaam
 • Het bevorderen en vergemakkelijken van de da3wah
 • Het vermanen en adviseren van mede-moslims
 • Het verschaffen van betrouwbare Islamitische kennis
 • Het betrekken van meer moslims bij de da3wah
 • Het laagdrempeliger maken van de da3wah

  AlFitrah heeft zes soorten da3wah-kaarten gerealiseerd in de volgende categorieën:

  1. Hidjaab
  2. Hoofddoek
  3. Kassier
  4. Het graf
  5. De wijzende vinger
  6. Zomerse verleidingen

   

 • Van elke soort da3wah-kaart zijn 5000 gedrukt
 • In totaal zijn 35000 da3wah-kaarten gedrukt en verspreid in heel Nederland en België
 • De da3wah-kaarten zijn voorzien van handleidingen voor de verrichters van da3wah
 • In totaal zijn 5000 handleidingen en 500 posters verspreid

 • Realisatie van een nieuwe reeks da3wah-kaarten in verschillende talen, voor moslims en niet-moslims
 • Realisatie van da3wah-posters voor verschillende doelgroepen
 • Ontwikkeling van praktische en opvoedkundige apps voor mobiele telefoons

Dawahagenda