Nieuwe moslim

“Nieuwe moslim” is een breed project dat zich specifiek richt op het verschaffen van Islamitische kennis en (praktische) informatie aan niet-moslims en (nieuwe) moslims. Tevens biedt dit project persoonlijke Islamitische begeleiding en ondersteuning aan mensen die de Islaam willen binnentreden, en nieuwe moslims die begeleiding behoeven in hun beginfase.

Het project is in het bijzonder gericht op de volgende categorieën mensen:

  1. Mensen die op zoek zijn naar informatie over de Islaam;

De niet-moslims hebben helaas vaak een verkeerd beeld over de Islaam, wegens met name de negatieve mediaberichtgeving, en de onwetendheid die onder vele moslims heerst met betrekking tot hun eigen godsdienst. AlFitrah wil hier verandering in brengen door:

  • De juiste informatie over te dragen;
  • Moslims te trainen om op de juiste manier de juiste informatie over te dragen.

In dit project gaat alFitrah tevens de uitdaging aan om gevoelige onderwerpen zo goed mogelijk met de juiste kennis te behandelen, met als doel de niet-moslims  op te roepen tot de Islaam, middels het overdragen van de oorspronkelijke zuivere Islamitische boodschap.

  1. Mensen die de Islaam willen binnentreden;

Mensen die tot de Islaam willen binnentreden, komen vaak vele (praktische) obstakels tegen die hen vertragen of belemmeren om daadwerkelijk de stap te zetten. AlFitrah streeft ernaar middels dit project bij te dragen aan goede en duidelijke informatievoorziening, en praktische steun en begeleiding te bieden, die het verschil kunnen maken.

  1. Nieuwe moslims die behoefte hebben aan kennis en begeleiding in hun beginfase.

Een bekend en groot probleem bij nieuwe moslims is dat zij bij hun bekering over het algemeen over weinig tot geen kennis beschikken, met alle gevolgen van dien. Tevens is er nauwelijks sprake van instanties of stichtingen die zich specifiek richten op nieuwe moslims, met als gevolg dat er ook veel gebrek is aan begeleiding en ondersteuning. Door dit project kunnen de nieuwe moslims voorzien worden in betrouwbare en praktische kennis, en daarnaast ook persoonlijk begeleid en ondersteund worden in hun beginfase, en verdere ontwikkeling.

Dawahagenda