Opzet

Dit project legt zich middels een team van vrijwilligers toe op het verlenen van Islamitische hulpverlening, en heeft betrekking op de volgende zaken:

  • Maatschappelijke hulpverlening
  • Psychische hulpverlening
  • Opvoedkundige hulpverlening
  • Kennisoverdracht

Alle vrijwilligers krijgen verschillende trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van Islamitische psychologie, als voorwaarde voor het mogen verlenen van Islamitische hulp.

Voor dit project wordt in-shaa’-Allaah een aparte plek gebruikt waar de doelgroep terecht kan voor de bespreking van hun problemen, en van waar uit zij begeleid kunnen worden in het verhelpen van hun problemen.

Dawahagenda