Opzet

De website bestaat hoofdzakelijk uit Islamitische kennis in de vorm van boeken, artikelen, audio en video op het gebied van:

  • Geloofsleer;
  • Wetsleer;
  • Opvoedkunde;
  • Uitleg van ahaadieth;
  • Exegese van Qur’aan;
  • Behandeling van hedendaagse problematiek/onderwerpen;
  • Antwoorden op vragen.

Tevens is alFitrah voor deze website bezig met het interviewen van verschillende bekende geleerden aan de hand van beeldopnamen. Dit is een uniek en innovatief onderdeel van dit project, waarmee alFitrah ernaar streeft de da3wah te steunen, door de algemene moslims dichter bij de geleerden te brengen, en opdat ze kennis met hen kunnen maken en meer over hen te weten kunnen komen.

Dawahagenda