Dar al-Fitrah
Diensten

 • het bereiken van het welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa
 • het opvoeden van kinderen en jongeren met de juiste normen en waarden in navolging van de Profeet en de vrome voorgangers
 • het begeleiden en ondersteunen van de ouders in het opvoeden van hun kinderen volgens de juiste opvoedmethodiek
 • Het voorbereiden van de kinderen op wereldburgerschap, waaronder de beheersing van belangrijke wereldtalen.
 • Het aanpakken en verhelpen van leerproblemen middels alle mogelijke hulp
 • Het creeëren van een veilig, stimulerend en “rijk” leerklimaat voor alle schoolkinderen
 • Het aanmoedigen van de kinderen om een positieve bijdrage te leveren aan de school en aan de maatschappij als geheel.

 • Kleine groepen waarin optimale ruimte is voor kwalitatieve individuele aandacht en begeleiding
 • Taqwaa, opvoeding en verantwoordelijkheid staan centraal in het onderwijs
 • Additionele vakkenpakket, waaronder Arabisch en Engels
 • Gekwalificeerde Islamitische docenten, die in gedrag en uiterlijk als goed voorbeeld fungeren voor de kinderen.

 • Het projectteam wordt samengesteld, en de locatie wordt gebruiksklaar gemaakt voor het onderwijs
 • Dar alFitrah streeft ernaar haar deuren in september 2014 te openen

Dawahagenda