Doelen

Middels dit project streeft alFitrah naar de realisatie van de volgende doelen:

 • het bereiken van het welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa;
 • de verspreiding van de zuivere geloofsleer welke vrij is van afwijkingen en misvattingen;
 • het verspreiden van de zuivere jurisprudentie gebaseerd op bewijzen uit de Qur’aan en Sunnah volgens het begrip van de vrome voorgangers;
 • het onderwijzen in de Arabische taal zodat men in staat wordt gesteld de Qur’aan en de authentieke Sunnah te begrijpen;
 • kennis laten maken met de vrome voorgangers door middel van het onderwijzen van hun biografieën ondergebracht in educatieve onderwijsprogrammas;
 • het memoriseren van de Qur’aan met inachtneming van de regels van Tadjwied;
 • het voortbrengen van een generatie die is opgevoed op basis van de leidraad van de Qur’aan en de authentieke Sunnah;
 • het meegeven van de juiste gedragscode naar voorbeeld van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en hen verre weghouden van de slechte eigenschappen die daarmee in strijd zijn;
 • het ontwikkelen van de correcte Islamitische persoonlijkheid die gestaafd is op liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aala, zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en voor de Islaam;
 • het belang van samenwerking en het ware begrip van broederschap overdragen;
 • het voorbereiden van de kinderen op toekomstige verantwoordelijkheden;
 • het betrekken van de ouders bij het leerproces van hun kinderen;
 • het begeleiden en ondersteunen van de ouders in het opvoeden van hun kinderen volgens de juiste Islamitische opvoedingsmethodiek.

Dawahagenda