Opzet

[bulleted_list style=”green”]

  • De opzet van het Instituut is het aanbieden van cursussen en opleidingen om da3wah te verrichten en bij te dragen aan de da3wah.
  • Het Instituut tracht in het bijzonder een brug te slaan naar de jongeren, opdat zij de juiste kennis leren en praktiseren, en vervolgens de oproep tot de Islaam op correcte wijze kunnen uitvoeren.
  • Het Instituut biedt zowel theoretische als praktische vorming, door de studenten te begeleiden en sturen in het praktiseren van de verkregen kennis.
  • Het Instituut wordt erkend, gesteund en geautoriseerd in het overdragen van kennis door verschillende geleerden en organisaties in binnen- en buitenland.
  • Het Instituut is inmiddels uitgegroeid tot een grote organisatie die actief is in in Nederland en Belgie, en staat bekend om haar betrouwbaarheid, deskundigheid en autorisatie.

[/bulleted_list]

Dawahagenda