Wetenschappelijk onderzoek

Stichting alFitrah verricht wetenschappelijk onderzoek en streeft hiermee naar het bieden van steun aan de ummah in Nederland. De onderzoeken zijn van belang voor de geleerden bijvoorbeeld voor het vellen van hun oordelen,  als ook voor bepaalde ontwikkelingen of zaken dien zich afspelen in de (Islamitische) gemeenschap.

Tevens verricht de Stichting ook zelfstandig onderzoek naar Islamitische onderwerpen, of op verzoek van andere instanties of instellingen.

Dawahagenda