Activiteiten

Instituut voor Opvoeding & Educatie

Het Instituut biedt op een opvoedkundige, educatieve en professionele wijze verschillende Islamitische opleidingen en cursussen aan voor broeders en zusters op diverse niveaus.

  • Het Instituut wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid, autorisatie, deskundigheid en structuur.
  • Sinds haar oprichting in oktober 2006 heeft het Instituut ongeveer 1700 studenten onderwezen, en heeft momenteelmeer dan 500 studenten.
  • Het Instituut is actief in negen steden in Nederland en België.
  • Het docententeam wordt uitgemaakt door betrouwbare broeders en zusters met kennis en ervaring.
  • Basiskennis Islaam, Basis Islamologie, Arabisch, Gezinskunde, Islamitisch Management, Kennismaking met de Islaam.

 Meer informatie

Dar al-Qur’aan

Dar al-Qur’aan is erop gericht het leren van het Arabisch en het memoriseren van al-Qur’aan te bevorderen en stimuleren onder de jeugd.

De Qur’aan school biedt intensieve en professionele ondersteuning en onderwijzing.

Meer informatie

Hidayah

Middels het project Hidayah worden kenniskaarten en posters gerealiseerd die Islamitische vermaningen en adviezen bevatten.

Hidayah verricht op een unieke wijze praktische en laagdrempelige da3wah.

Meer informatie

Stichting al-Istiqaamah

De enige Islamitische stichting in Nederland die betrouwbare Islamitische hulpverlening biedt aan vrouwen van 12 jaar en ouder.

De Islamitische hulpverlening staat in het teken van professionaliteit, vertrouwelijkheid, opvoeding en re-integratie.

De hulpverleensters zijn intensief getraind in de essentiële islamitische kennis voor het bieden van kwalitatieve en passende hulpverlening.

Meer informatie

Islaamkennis.nl

De kennissite van Stichting alFitrah, waar een ieder terecht kan voor betrouwbare en uiteenlopende Islamitische kennis. Kennis in de vorm van boeken, artikelen, audio en video op verschillende gebieden.

Meer informatie

Nieuwe moslim

Dit project biedt kennis en ondersteuning aan mensen die de Islaam willen binnentreden en nieuwe moslims die begeleiding behoeven in hun beginfase.

De kennis wordt zowel theoretisch als praktisch ter beschikking gesteld middels internet en fysieke informatiepunten. Kenniskaarten voor niet-moslims om de da3wah onder hen te vergroten.

Meer informatie

Dawahagenda