Persbericht n.a.v. uitspraak kort geding 31-08-2017

Persbericht n.a.v. uitspraak kort geding 31-08-2017

In de uitspraak van het kort geding van 31 augustus 2017 tussen Stichting alFitrah en de pandeigenaar, heeft de desbetreffende rechter in tegenstelling tot alle andere rechters, besloten dat alFitrah binnen vier weken haar pand moet verlaten, en de huur alsnog moet betalen. Naar aanleiding van dit vonnis, verklaart het bestuur van alFitrah het volgende:

Zoals jullie weten zijn we al langere tijd verwikkeld in een juridische strijd met de pandeigenaar. Ondanks het feit dat de rechter vandaag in het voordeel van de tegenpartij heeft geoordeeld, zullen wij deze strijd met de wil en hulp van Allaah blijven voortzetten.

Dat betekent dat wij momenteel de volgende stappen nemen:

Een spoed-appèl; dit is een spoedzaak om in beroep te gaan;Kort geding; waarin wij in hoger beroep gaan om te beletten dat het vonnis uitgevoerd zal worden en aangekondigde maatregelen worden opgeschort.

Wij houden rekening met alle scenario’s, echter benadrukken wij dat wij niet gemakkelijk uit het pand te krijgen zijn en er alles aan zullen doen om dit te beletten. Er is veel in het pand geïnvesteerd en afbetaald op de koopsom, en deze plek behoort toe aan de ummah. Dit alles zullen wij met de wil en hulp van Allaah niet verloren laten gaan.

Wij vertrouwen op Allaah de Verhevene en smeken Hem om hulp en de overwinning, en vragen vervolgens de ummah om veelvuldige smeekbedes te doen zodat Allaah zal waken over Zijn huis en de da3wah.

Tevens doen wij een beroep op jou om een donatie te doen, ten behoeve van de advocaatkosten van alFitrah en huurkosten voor het geval wij alsnog het pand moeten verlaten. Maak nu jouw sadaqah over via http://fitrah.nl/donatie/

Bekijk voor meer informatie over de geschiedenis van de betalingen voor het pand en de activiteiten onze nieuwe pagina over het centrum. Daarop kun je ook de tijdlijn van de financiën zien: http://fitrah.nl/centrum/

Tenslotte benadrukken wij dat al onze activiteiten, lessen, hulpverlening, het gebed etc., met de wil en hulp van Allaah sowieso zullen doorgaan, ongeacht hoe de situatie ook zal zijn.

Bestuur Stichting alFitrah
31 augustus 2017

Dawahagenda