Stichting alFitrah reageert op smaad en laster van NRC

Hierbij geeft Stichting alFitrah haar formele reactie op het artikel dat heden, 19 december 2015 in het NRC verscheen, en niet meer bevat dan alle aspecten die getuigen van goedkope roddel- en haatjournalistiek:

  • Het onderwerp: de Islaam en de moslims. Een onderwerp dat booming is waaruit zowel media als politici munt proberen te slaan;
  • Pure leugens: want als de waarheid tegenvalt, dan zal de journalist naar eigen zeggen er proberen iets moois van te maken en opzettelijk de zaak in zijn eigen voordeel te verdraaien;
  • Halve waarheden: volledig uit hun context gerukt, en om het nog aantrekkelijker te maken, gewikkeld in een cliché beeld dat de journalist probeert door te drukken.

Wij bestrijden extremisme

De journalist tracht alFitrah in een kwaad daglicht te stellen, volledig in strijd met hetgeen waar alFitrah daadwerkelijk voor staat en hetgeen zij verricht. Stichting alFitrah is namelijk al jarenlang één van de vooraanstaande stichtingen die extremistisch en radicaal gedachtegoed bestrijden en daarmee een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke orde en veiligheid in ons land.

AlFitrah verkondigt openlijk de boodschap van de Islaam, waarin wordt opgeroepen tot goedheid, oprechtheid en rechtvaardigheid, voor alle mensen, ongeacht hun godsdienst, en waarin alle vormen van onrechtvaardigheid worden bestreden.

Hetgeen wij ondermeer doen aan bestrijding van extremisme:

  1. Wij leren onze kinderen en jongeren extremisme te verafschuwen omdat het een onrechtvaardigheid is;
  2. Wij leren de moslims geweld te verafschuwen en zich daarvan te distantiëren;
  3. Wij adviseren eenieder die wij zien opgaan in de richting van extremisme om zich daarvan te distantiëren en wij waarschuwen hen daartegen.

Zo heeft een katholieke basisschool in Overvecht imaam Suhayb Salam uitgenodigd om de kinderen uit te leggen hoe zij op de juiste manier om moeten gaan met de gebeurtenissen die zich in Parijs (Charlie Hebdo) hadden voorgedaan. Daarbij heeft imaam Suhayb Salam tezamen met een dominee, de jongere en oudere groepen aangesproken en hen geleerd hoe ze daarmee dienen om te gaan. Hierbij waren de schooldirectie en beleidsmedewerkers aanwezig, die zeer blij waren met zijn inbreng. Dit is een feitelijk voorbeeld van wat alFitrah ondermeer doet in haar buurt.

De Islamitische normen en waarden maken deel uit van de Nederlandse maatschappij

Meedoen in de maatschappij met behoud van de eigen identiteit betekent niet dat wij als moslims ons zouden afzonderen, zoals de journalist suggereert. Iedereen die ons ervan beticht ons af te zonderen van de maatschappij, tracht ons juist buiten te sluiten. Wij zijn al een volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving, alsmede onze Islamitische identiteit, normen en waarden. Dit dient men te accepteren en respecteren.

Afschuw voor ongeloof

Als kritische lezer bent u uiteraard ook benieuwd naar de kwestie omtrent het “verafschuwen”. In de Islaam wordt ongeloof beschouwd als de grootste onrechtvaardigheid tegen god. Dat is dan ook de reden waarom de moslim met behoud van respect, goed gedrag en rechtvaardigheid, afschuw hoort te hebben voor het ongeloof dat een persoon heeft, en deze afschuw is niet wegens zijn persoon, echter wegens zijn ongeloof.

Dit leidt dus juist tot goedheid voor niet-moslims, omdat Stichting alFitrah de moslims juist leert hoe ze middels rechtvaardigheid met deze zaak kunnen omgaan.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt hierover (in vertaling):

“Allaah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allaah houdt van de rechtvaardigen.”

Puur bedrog en verdraaiing van de werkelijkheid

De journalist heeft uit een meer dan 7 pagina’s tellend artikel dat geschreven is door imaam Suhayb Salam waarin hij zijn kind leert hoe hij middels goed gedrag een niet-moslim moet helpen, naar hem hoort te glimlachen en het beste voor hem hoort te wensen, een kwart zin geknipt die niet volledig was, en dit verkondigd als zijnde onze boodschap. Dit is puur bedrog en verdraaiing van de werkelijkheid.

De journalist heeft het in zijn artikel over een zogenaamd onderzoek dat hij gedaan zou hebben over alFitrah; dit stelt niet meer voor dan het verzamelen van roddels en het spreken met anonieme bronnen, waarvan sommigen onder hen hem zelfs tegenspreken.

Asscher wil ons buitensluiten

Hierbij dragen wij tenslotte een persoonlijke boodschap over aan minister Asscher, die zich meteen heeft overgegeven aan deze roddeljournalistiek, en niet eens de kleinste moeite heeft genomen om alFitrah te contacteren. Betekent dit dat hij ons niet ziet als onderdeel van onze maatschappij, of zijn “geloof” aan ons wil opdringen zodat wij tot zijn maatschappij gaan behoren. De criticus mag het uitvogelen. Het zou de minister in ieder geval sieren als hij de berichtgeving zou verifiëren en vergewissen alvorens zich hierover uit te spreken.

Rest ons te benadrukken dat alFitrah haar deuren open heeft staan voor iedere geïnteresseerde.

Bestuur Stichting alFitrah
19 december 2015

Dawahagenda