Verklaring Stichting alFitrah aanslagen Brussel 22 maart 2016

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem
In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Wederom aanslagen, wederom slachtoffers. In deze tijd zijn er dagelijks aanslagen over de hele wereld, soms dichtbij en soms dichtbij (het is nooit ver weg). Elk onschuldig slachtoffer is er één te veel, wie het ook is, en waar het ook is. Deze criminele aanslagen hebben niets met de islaam te maken. Het is bijgevolg ook niet nodig dat de moslims zichzelf elke keer weer dienen te verdedigen of zich hier tegen uit dienen te spreken. Genoeg verklaringen! Men kan zijn afschuw nooit genoeg uiten jegens het vele onrecht dat zich op deze wereld bevindt.

Het gaat hier niet om een bepaalde groep mensen, het gaat om de mensheid. Vandaar dat het tijd is voor oplossingen, en het daadwerkelijk uitvoeren hiervan, in het belang van een vreedzame en hechte samenleving.

Dit is een boodschap aan een ieder die zich schuldig maakt aan verwerpelijk gedrag dat slechts gestuurd wordt door electorale belangen en sensatie om de zogenaamde eigen heldhaftigheid te bewijzen in het bestrijden van zulke criminele daden. In plaats van dat zij zich uitspreken tegen deze criminele daden, spreken zij  zich uit tegen de islaam. Hiermee vormen zij feitelijk en onvermijdelijk een voorportaal tot radicalisering, en uiteendrijving van bevolkingsgroepen, wat weer leidt tot zulke verschrikkelijke criminele aanslagen.

Vandaar dat we een oproep doen aan dergelijke personen, zoals Asscher, Zeilstra, Marcouch en Furkani om hun maatschappelijke geweten op te wekken en te laten werken, en te stoppen met het uiteendrijven van mensen puur voor electorale en andere persoonlijke belangen.

De tijd waarin we de islaam zien als probleem en niet als oplossing, moet voorbij en afgelopen zijn. De tijd is aangebroken waarin we samen moeten zitten met mensen die daadwerkelijk kennis van zaken hebben en al meer dan 30 jaar hier in Nederland bezig zijn om alle poorten tot radicalisering te sluiten.

De tijd is aangebroken om oprecht met elkaar te zijn, en elkaar in de ogen te kijken, en met elkaar in plaats van over elkaar te praten.

De tijd is aangebroken waarbij we de angstaanjagers geen kans meer geven om ons angst aan te jagen van onjuiste zaken, maar dat wij richting oplossingen gaan werken. De tijd is aangebroken waarbij moskeeën en mensen met kennis beschouwd moeten worden als het voorportaal van verbetering van gedrag, vrede, veiligheid en een betere samenlevering, en het bestrijden van radicalisering en crimineel gedrag. De tijd is aangebroken waarbij we onze jongeren accepteren zoals ze zijn, en hen respecteren in hun godsdienstige vrijheden en rechten, zonder hen daarbij beperkingen op te leggen.

De tijd is aangebroken waarin we onze pedagogische schoolsystemen gaan herzien en aan gaan passen aan de huidige feitelijke cultuur hier in Nederland. De tijd is aangebroken dat wij onze kinderen leren dat wij allen deel uitmaken van een diverse samenleving met verschillende godsdiensten en gewoonten, en dat het normaal is dat er mensen zijn die andere feestdagen hebben, of zich anders kleden of andere gewoonten hebben. We moeten ophouden met een integratiebeleid dat gericht is op de derde generatie allochtone Nederlanders. Het gaat niet meer om integratie, maar om opvoeding.

De tijd is aangebroken dat we het niet meer hebben over onnozele onderwerpen zoals de wijze van begroeting, en de kledingdracht van een ander, maar dat we productieve en constructieve gesprekken en samenwerkingen met elkaar aangaan.

Tenslotte herinneren wij de mensen aan onze laatste verklaring, waarin wij een ieder in de maatschappij verzoeken om zijn eigen individuele verantwoordelijkheid na te komen om samen met elkaar tot een betere samenleving te komen.

Bestuur Stichting alFitrah

Wa-l-hamdu-lillaahi Rabbi-l-3aalamien.
Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden

Dawahagenda