Voortgang

Het projectplan van dit project is opgesteld en ter uitvoering overgedragen aan één van de projectmanagers van alFitrah. De projectmanager gaat zich vervolgens bezighouden met de werving en selectie van vrijwilligers die willen bijdragen aan dit project. Wanneer het team compleet is, wordt gestart met de praktische uitvoering.

Dawahagenda