Voortgang

Stichting al-Istiqaamah is gevestigd in Centrum alFitrah, en heeft een vast en professioneel team aan hulpverleensters. Deze hulpverleensters zijn anderhalf jaar lang intensief getraind en opgeleid. Wegens de toenemende hulpvraag, is al-Istiqaamah op zoek naar versterking voor haar team. Momenteel vindt de werving en selectie plaats voor nieuwe kandidaten die deel gaan nemen aan het opleidingstraject, om vervolgens in-shaa’-Allaah te kunnen fungeren als Islamitische hulpverleenster bij al-Istiqaamah.

Dawahagenda