Onderwijs & Opvoeding

De pijlers van alle diensten en projecten van Stichting alFitrah zijn onderwijs en opvoeding. Hierop is het bestaan van Stichting alFitrah gebouwd, en hierop zijn al haar projecten gefundeerd. Elke moslim behoeft op een Islamitische wijze opgevoed en onderwezen te worden, opdat hij zal slagen in het wereldse en het hiernamaalse leven.
[hr]
[headline h=”2″]Ten aanzien van onderwijs & opvoeding biedt alFitrah de volgende diensten aan:[/headline]
[bulleted_list style=”check”]

  • Islamitische onderwijzing voor kinderen/jeugd: middels de school “Dar al-Qur’aan” bieden wij de kinderen de mogelijkheid om op dagelijkse basis naschoolse lessen te volgen op het gebied van de Islaam, het memoriseren van al-Qur’aan, en het leren van het Arabisch. De leerlingen worden daarbij intensief begeleid en opgevoed, om daarmee in-shaa’-Allaah een goede basis te leggen voor hun vorming als vrome moslims.
  • Islamitische onderwijzing voor jongeren/ouderen/volwassenen: het “Instituut voor Opvoeding & Educatie” biedt op zeer uiteenlopende gebieden Islamitische kennis en Arabisch aan voor jongeren (vanaf 15 jaar) en ouderen. In het Instituut wordt veel aandacht en begeleiding besteed aan het praktiseren van de verkregen kennis. Het Instituut staat bekend om haar betrouwbaarheid, deskundigheid en autorisatie.
  • Islamitische onderwijzing voor bedrijven, stichtingen en moskeeën: alFitrah biedt ook verschillende cursussen op maat aan voor bedrijven en stichtingen die op een Islamitische verantwoorde wijze wensen te handelen en daarin begeleiding of ondersteuning behoeven. Deze cursussen zijn ook beschikbaar voor moskeebesturen en da3wah-groepen e.d.

[/bulleted_list]

Dawahagenda