Opzet

AlFitrah heeft met de wil van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa een pand te Den Haag kunnen huren, waar ze o.a. dit project kan realiseren.

Co & Edu is een initiatief, onderdeel en project van alFitrah, dat onder leiding van alFitrah verschillende activiteiten realiseert ten dienste van de da3wah. Deze activiteiten betreffen onder andere:

 • Het faciliteren van de activiteiten van het Instituut voor Opvoeding & Educatie te Den Haag. Dit betreft met name het aanbieden van de opleidingen “Basis Islamologie” en Arabisch.
 • Algemene opvoedkundige en educatieve activiteiten ten dienste van de Haagse moslims;

Dit onderdeel betreft onder andere het aanbieden van opvoedcursussen ter bevordering van het gedrag van de jeugd, en opvoedcursussen ter ondersteuning van ouders in de opvoeding van hun kinderen.

 • Studiebegeleiding voor jongeren;

Middels studiebegeleiding wordt ernaar gestreefd de positie van jongeren te verbeteren. Studiebegeleiding omvat de volgende onderdelen:

 • Structurele huiswerkbegeleiding: Deze begeleiding vindt plaats op de door-de-weekse dagen en wordt na schooltijd gegeven aan leerlingen van elk niveau van de middelbare school. Hier maken de leerlingen onder begeleiding hun huiswerk en leren ze voor verschillende vakken, waarbij zij worden geholpen, overhoord en begeleid waar nodig. Er wordt een ontwikkelingsplan samengesteld om zo de voortgang van de leerling in de gaten te houden. Structurele huiswerkbegeleiding biedt de oplossing voor leerlingen die niet zelfstandig hun huiswerk kunnen maken, niet kunnen plannen, onvoldoende gemotiveerd of geconcentreerd zijn en ongedisciplineerd zijn.
 • Bijles: Tijdens deze één-op-één bijlessen wordt er uitvoerig ingegaan op een, voor de leerling, problematisch vak of problematische stof. De tijdsduur en de frequentie van de bijles, wordt vastgesteld in overleg met de ouders en/of contactpersoon van school. Bijles biedt de oplossing voor leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben of bijgespijkerd moeten worden in een bepaald vak.
 • Examentraining: Gedurende de examentraining wordt de leerling, middels een speciaal opgezet programma, klaargestoomd voor een examenvak waar de de examenleerling moeilijkheden mee ondervindt. De examentraining biedt de oplossing voor leerlingen die moeite hebben zich voor te bereiden op examens, examenvrees hebben of een achterstand hebben opgelopen in de loop der tijd.
 • Remedial teaching: Na kennismaking en een assessment worden de problemen van de leerling in kaart gebracht en wordt er een leerplan opgesteld, waardoor de schoolprestaties gedurende die periode verbeteren en de leerling daarna zelfstandig kan studeren.

Wat kan studiebegeleiding voor leerlingen betekenen?

Veel leerlingen hebben te kampen met gedragsproblemen, leerproblemen, vakinhoudelijke problemen, motivatieproblemen en concentratieproblemen. Studiebegeleiding van CO&Edu biedt een antwoord hierop.

 • Door het in kaart brengen van individuele problemen van de leerling.
 • Door het opstellen en naleven van een individueel leerplan.
 • Door het werken aan de hand van een huiswerkplanning.
 • Door het bieden van vakinhoudelijk hulp door specialisten.
 • Door intensieve en aandachtige begeleiding.
 • Door de leerlingen niet eenmalig maar structureel te begeleiden.
 • Door de leerlingen te motiveren en te coachen.
 • Door de leerlingen een luisterend oor te bieden en te steunen.
 • Door een stimulerende leeromgeving te bieden.
 • Door niet alleen educatief maar ook opvoedkundig de jongeren te begeleiden.
 • Door het bijbrengen van sociale- & studievaardigheden.
 • Door nauw contact te onderhouden met de ouders en de school.

Dawahagenda