Opzet

Dit project legt zich toe op het bieden van kwalitatief en professioneel Islamitisch onderwijs aan kinderen van 5 tot en met 14 jaar in de volgende vakken:

  • de Arabische taal;
  • het memoriseren van de Qur’aan;
  • geloofsleer;
  • wetsleer;
  • biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam;
  • en Islamitische opvoeding.

Naast het bieden van kwalitatief en professioneel Islamitisch onderwijs aan kinderen, houdt het project zich ook bezig met:

  • het organiseren van verplichte opvoedingscursussen voor ouders;
  • het organiseren van deskundigheidsbevorderende trainingen voor docenten;
  • het organiseren van laagdrempelige ontspannende en educatieve activiteiten voor de leerlingen.

Dawahagenda