Opzet

Stichting alFitrah verricht deze onderzoeken zelf dan wel in samenwerking met of in opdracht van andere organisaties. Aangezien de stichting tracht zoveel mogelijk de kwaliteiten en expertise vanuit de moslimgemeenschap in te zetten en verder te ontwikkelen ten behoeve van het behalen van de doelstellingen van de Stichting, wordt hierbij ook regelmatig de mogelijkheid geboden aan studenten om onderzoek te verrichten bij/voor alFitrah. Hierover kun je in-shaa’-Allaah meer lezen bij onze dienst “Stage lopen bij alFitrah”.

Dawahagenda