LIVE

Waarom heeft de dawah jouw steun nodig?

Om op verschillende vlakken de moslimgemeenschap van dienst te zijn, is stichting alFitrah in het leven geroepen. Wij, de moslimgemeenschap in Nederland en België, hebben te kampen met vele religieuze, sociale en maatschappelijke problemen. Desondanks hebben we te maken met een gebrek aan stichtingen die, conform de Qur’aan en de Sunnah volgens het begrip van de metgezellen, op een adequate wijze deze problemen in kaart weten te brengen en ook daadwerkelijk weten op te lossen.

Stichting alFitrah die gedurende lange tijd bezig is met verschillende projecten heeft voor haar activiteiten een nieuwe pand die ten dienste zal staan van de moslimgemeenschap. In dit nieuwe pand zal in-shaa’Allaah een nieuwe moskee, een Qoraan school en vele andere profijtvolle projecten worden gerealiseerd.

Stichting alFitrah doet, middels de Sadaqah Marathon, een beroep op jou om de moslimgemeenschap en de dawah in Nederland en België te ondersteunen. Steun de godsdienst van Allaah, steun jezelf!

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft gezegd:
“…en wat u weggeeft om Allaah’s welbehagen te zoeken: en welke schatten u ook weggeeft, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zult geen onrecht aangedaan worden.” (Aayah: 2/272).

Voldoe aan jouw Islamitische verplichting om kennis op te doen en benut deze unieke kans om je in te schrijven bij IVOE

De projecten in het kort…

De pijlers van alle diensten en projecten van Stichting alFitrah zijn onderwijs en opvoeding. Hierop is het bestaan van Stichting alFitrah gebouwd, en hierop zijn al haar projecten gefundeerd. Elke moslim behoeft op een Islamitische wijze opgevoed en onderwezen te worden, opdat hij zal slagen in het wereldse en het hiernamaalse leven.

[accordion auto_height=”true” ui_theme=”ui-smoothness” collapsible=”1″ active=”1″][accordion_panel title=”Dar al-Hudaa”]Islamitische onderwijzing voor kinderen/jeugd: middels de school “Dar al-Hudaa” bieden wij de kinderen de mogelijkheid om op dagelijkse basis naschoolse lessen te volgen op het gebied van de Islaam, het memoriseren van al-Qur’aan, en het leren van het Arabisch. De leerlingen worden daarbij intensief begeleid en opgevoed, om daarmee in-shaa’-Allaah een goede basis te leggen voor hun vorming als vrome moslims. [/accordion_panel] [accordion_panel title=”IVOE (Instituut voor Opvoeding & Educatie)”]Islamitische onderwijzing voor jongeren/ouderen/volwassenen: het “Instituut voor Opvoeding & Educatie” biedt op zeer uiteenlopende gebieden Islamitische kennis en Arabisch aan voor jongeren (vanaf 15 jaar) en ouderen. In het Instituut wordt veel aandacht en begeleiding besteed aan het praktiseren van de verkregen kennis. Het Instituut staat bekend om haar betrouwbaarheid, deskundigheid en autorisatie. [/accordion_panel] [accordion_panel title=”Stichting al-Istiqaamah (vrouwenhulpverlening) “]Deze project is opgezet nadat er dringende behoefte is ontstaan voor betrouwbare en specialistische Islamitische hulpverlening die voorziet in de behoeften, en wel in staat is middels de wil van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa de problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen. Elke vrouw van 12 jaar en ouder is welkom bij “Stichting al-Istiqaamah” voor alle problemen en kwesties waarmee zij te kampen heeft. De hulpverleensters zijn intensief getraind in de essentiële islamitische kennis voor het bieden van kwalitatieve en passende hulpverlening. [/accordion_panel] [accordion_panel title=”Boekenwinkel”]Boekenwinkel waar islamitisch literatuur wordt aangeboden. Voor beginnende zoekers naar kennis als gevorderde. Deze literatuur is gecontroleerd op hun betrouwbaarheid en ook nagekeken door mensen van kennis. Tevens kan er professionele hulp worden geboden door een medewerker die gespecialiseerd in op het gebied van islamitisch literatuur. [/accordion_panel] [accordion_panel title=”Dar-ul-Fitrah (prive basisschool)”]Dar-ul-Fitrah streeft naar het geven van topkwaliteit lessen. Naast het feit dat er reguliere vakken worden gegeven zoals op andere basisscholen word gegeven word er ook extra aandacht besteed aan islamitische opvoeding. Dit betekend dat uw kind les krijgt in een islamitische omgeving en hij ook in deze omgeving opgroeit. Hierdoor groeien zij op als studenten van kennis en worden zij klaar gestoomd voor wetenschappelijke en hogere onderwijs. Hiermee worden zij pioniers en voorbeelden voor de islamitische gemeenschap. [/accordion_panel] [/accordion]

Dawahagenda