USB Actie – Machtiging

Wil jij ook op de beste wijze investeren in jezelf?

Allaah 3azza wa djal biedt jou de mogelijkheid om een machtigingskaart in te vullen van minimaal 10 euro per maand (voor een periode van minimaal 1 jaar) om daarmee jezelf te steunen door te investeren in de oproep tot Allaah. Naast de geweldige beloning ontvang je ook een UNIEKE FITRAH USB-STICK met maar liefst 2 GB aan opslagruimte!

"En voorzeker, de gelovige zal zichzelf beschaduwen op de dag des oordeels onder de schaduw a-ssadaqah."

Zeg jij ook Ja? Mijn liefde voor Allaah is groter dan mijn liefde voor een tientje per maand!

Namens stichting alFitrah wensen we je alvast veel kijk- en opslagplezier!

  • Machtiging / automatische incasso
    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting alFitrah om van zijn/haar bovengenoemde (giro)-rekening maandelijks het volgende bedrag af te schrijven:

  • U kunt de machtiging opzeggen door hiervoor een maand vooraf een schriftelijk verzoek in te dienen bij alFitrah.
    Privacy: Uw gegevens zijn alleen voorbehouden aan Stichting alFitrah en worden niet verleend aan derden.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Dawahagenda