Verklaring alFitrah omtrent Parijs

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem

 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk op vrijdag 13 november jl. verklaart Stichting alFitrah het volgende.

Ten eerste willen wij de wereld herinneren aan het feit dat de moslims de eerste en de grootste slachtoffers zijn van het gedachtegoed waarmee het incident in Frankrijk is begaan. De moslims lijden tot op heden nog steeds onder de onrechtvaardigheid van dit gedachtegoed. Wij nemen afstand van elke vorm van onrecht waar dan ook, waarbij onschuldige slachtoffers te betreuren vallen.

Ten tweede roepen wij al onze moslimjongeren op om kalm te blijven en Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te vragen om hulp en een uitweg voor al hetgeen wij vandaag de dag aan onrechtvaardigheid meemaken. Vervolgens roepen wij de jongeren op om de geleerden te volgen en gehoorzamen, die de gematigdheid volgen die zich bevindt in de Qur’aan, de Sunnah en de uitleg van de metgezellen, en die deze onrechtvaardigheden verwerpen. Wij attenderen de jongeren op het feit dat de hoofdoorzaak van de verspreiding van dit gedachtegoed, is dat de jongeren middels hun onwetendheid zichzelf onafhankelijk verklaren van de geleerden die zij horen te gehoorzamen en volgen. Nu is het de tijd om rondom de geleerden te blijven, opdat zij ons begeleiden in de omgang met dergelijke incidenten.

Ten derde herinneren wij de islamitische organisaties en instellingen om deze gebeurtenissen als kans te zien om op te roepen tot Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa middels de gematigde Islaam, die rechtvaardigheid onder een ieder verspreidt. Ook herinneren wij hen eraan om wanneer het gaat om bepaalde ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid in moskeeën, dat zij een goede samenwerking aangaan met de lokale autoriteiten, om de moskeeën te beschermen. Moge Allaah over de moskeeën waken.

Ten vierde richten wij ons jegens onze medeburgers. Wij verzoeken elke Nederlandse burger om zich niet mee te laten slepen door opportunisten die van deze gebeurtenissen misbruik zullen maken om op te ruien tussen niet-moslims en moslims. Wij roepen ook elke Nederlandse burger op om juist de Islaam en de boodschap ervan meer te bestuderen, om zo de daadwerkelijke Islamitische boodschap te verkennen, opdat wij als Nederlandse burgers dichter bij elkaar komen. De ware volgers van de Islaam verafschuwen namelijk elke vorm van onrecht, die wie dan ook op deze wereld aangedaan wordt.

Ten vijfde richten wij ons jegens de politici, die een grote verantwoordelijkheid hebben in dit land, om de maatschappelijke orde in stand te houden, en de gemoederen te laten bedaren, en geen misbruik te maken van deze gebeurtenis, om een niet-bestaand conflict in Nederland op te wekken tussen moslims en niet-moslims. Echter horen de politici dit als een kans te nemen om de samenleving tussen moslims en niet-moslims een beter verloop te geven, middels hun uitspraken en daden.

Moge Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa ons richting het beste helpen waarmee slechts Hij tevreden is, en wat goed is voor ons wereldse en ons hiernamaals.

Wa-l-hamdu-lillaahi Rabbi-l-3aalamien.

Stichting alFitrah

Dawahagenda