Financiering

De Stichting is een onafhankelijke non-profit stichting die haar activiteiten en werkzaamheden financiert middels de volgende zaken:

  • de opbrengsten van haar activiteiten;
  • schenkingen en giften.


Opbrengsten activiteiten
De Stichting verwacht het grootste deel van haar activiteiten te financieren met de opbrengsten van haar activiteiten. In beginsel worden voor alle cursussen en opleidingen en alle andere georganiseerde activiteiten voor particulieren, symbolische bijdragen gevraagd aan de cursisten, waarmee de Stichting gefinancierd kan worden. Voor cursussen en opleidingen voor instellingen worden bijdragen gerekend ter hoogte van de kostprijs. Met de opbrengsten van de opleidingen/cursussen en activiteiten wil de Stichting:

  • verdere activiteiten en projecten van de Stichting financieren;
  • de werknemers aan de Stichting bekostigen.


Schenkingen en giften

Naast de eigen opbrengsten, verwacht de Stichting ook inkomsten te verkrijgen uit schenkingen en giften. De Stichting zal actief op zoek gaan naar personen of instellingen die een financiƫle bijdrage kunnen leveren aan de Stichting. Tevens zal de Stichting op zoek gaan naar sponsoren die de Stichting financieel kunnen steunen. De gelden van de schenkingen en giften zullen worden aangewend voor het betalen van de huur en de vaste lasten van het pand.

Dawahagenda