Raad van toezicht

Aangezien stichting alFitrah een Islamitische stichting betreft, wordt ernaar gestreefd om binnen en rondom de Stichting op elk gebied, volledig Islamitisch te handelen. Bijgevolg heeft de Stichting een Raad van Toezicht en Advies (verder: Raad). Deze Raad bestaat uit de volgende shuyoekh: shaykh Ahmad Salam, shaykh Khalid Shudjaa3, Shaykh Hmoud an-Najdi, shaykh Mahmoud Shershaby, Ustaadh Suhayb Salam en broeder 3aadil Hilaal.

De raad heeft de verantwoordelijkheid om:

  • toezicht te houden op de doelrealisatie van de Stichting: de Raad houdt het functioneren van de Stichting nauwlettend in de gaten, en ziet er op toe dat alle activiteiten en werkzaamheden van de Stichting binnen de grenzen van de Islaam zijn, en in lijn zijn met de doelstellingen van de Stichting;
  • toezicht te houden op het beleid en beheer van het bestuur: de Raad houdt toezicht op de wijze waarop de Stichting haar beleid maakt en voert, en stuurt de Stichting hierin indien nodig;
  • het bestuur te adviseren waar nodig: de Raad heeft een actieve rol en is goed op de hoogte van de gang van zaken binnen de Stichting, en adviseert de Stichting wanneer dat nodig is. Alvorens de Stichting aan het ontwikkelen van een project, cursus, opleiding, of welke activiteit dan ook begint, wordt altijd het advies van de Raad ingewonnen;
  • jaarlijks een verslag af te leggen over het functioneren van de Stichting; elk jaar brengt de Raad een verslag uit over hoe de Stichting heeft gefunctioneerd. Hierbij worden alle activiteiten geĆ«valueerd, en waar nodig adviezen toegevoegd. De Stichting tracht middels het jaarverslag open te zijn met betrekking tot de activiteiten en statistieken van de Stichting, en de informatie die men nodig heeft.

Dawahagenda